Programa PAREER-CRECE de axudas á rehabilitación enerxética

Programa PAREER-CRECE de axudas á rehabilitación enerxética

O programa PAREER aumenta o seu orzamento e extende o alcance a todo tipo de edificios, calquera que sexa o seu uso, co obxectivo de convertirse nun motor para actuacións integrais de mellora da eficiencia enerxética, mediante intervencións de mellora da envolvente térmica e das instalacións, así como introducindo o emprego de tecnoloxías renovables.

Información do programa PAREER-CRECE

As axudas adicaranse a actuacións integrais nos edificios existentes de calquera tipo que favorezan o aforro enerxético, a mellora da eficiencia enerxética, o aproveitamento das enerxías renovables e a reducción das emisións de dióxido de carbono. Non se cubren obras de nova planta. As actuacións deberán encaixarse en unha ou varias das seguintes tipoloxías:

  1. Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica.
  2. Mellroa da eficiencia enerxética das instalacións térmicas e de iluminación
  3. Sustitución da enerxía convencional por biomasa nas instalacións térmicas.
  4. Sustitución da enerxía convencional por enerxía xeotérmica nas instalacións térmicas.

Prazos de presentación

  • Ata o 31 de decembro de 2016 ou ata esgotar o orzamento dispoñible

Máis información: IDAE