Plan Renove de ascensores

Plan Renove de ascensores

Subvencións para a renovación total ou parcial de ascensores existentes en comunidades. A Xunta de Galicia, co obxecto de mellorar as instalacións de ascensores dos edificios de vivenda colectiva e a súa eficiencia enerxética, convoca axudas para a renovación total ou parcial de ascensores existentes en vivendas en réxime de propiedade horizontal na Comunidade Autónoma… Continue Reading

Programa PAREER-CRECE de axudas á rehabilitación enerxética

Programa PAREER-CRECE de axudas á rehabilitación enerxética

O programa PAREER aumenta o seu orzamento e extende o alcance a todo tipo de edificios, calquera que sexa o seu uso, co obxectivo de convertirse nun motor para actuacións integrais de mellora da eficiencia enerxética, mediante intervencións de mellora da envolvente térmica e das instalacións, así como introducindo o emprego de tecnoloxías renovables. Información… Continue Reading

A eficiencia enerxética premiarase con rebaixas no IBI

A eficiencia enerxética premiarase con rebaixas no IBI

Rebaixas progresivas segundo a calificación enerxética do inmoble A partires do 1 de xaneiro de 2016 os concellos poderán rebaixar o Impuesto de Bens Inmobles ata un 20% a aqueles edificios que posúan unha calificación de eficiencia enerxética tipo A. Co obxectivo de incentivar a eficiencia enerxética, a bonificación irá disminuindo segundo baixa a calificación enerxética do inmoble. Deste xeito quedaría un cadro… Continue Reading